Meergeneratiewoning.

Ooit van gehoord?

TER INFO…

Meergeneratiewonen wil zeggen dat ouder(s), kinderen en kleinkinderen onder één dak wonen.

Kern van het concept is dat bewoners van verschillende leeftijden, ouderen en jongeren, profijt van elkaar kunnen hebben, ofwel tot wederzijds nut in elkaars omgeving wonen.

Doorslaggevende randvoorwaarde voor welslagen van meergeneratie wonen blijkt het behoud van privacy. De moderne samenwoner wil veel activiteiten delen, maar zich ook weer kunnen terugtrekken achter zijn eigen  muren.

De afgelopen maanden hebben voor ons in het teken gestaan van onderzoeken. Onderzoeken of wij, met ons gezin als moderne samenwoner willen samen wonen met mijn moeder en zij met ons. Onderzoeken of mijn ouderlijkhuis geschikt is als meergeneratiewoning. Onderzoeken wat de voordelen en nadelen zullen zijn van deze stap in ons leven. Onderzoeken, onderzoeken, onderzoeken!

De zoektocht heeft ons al veel antwoorden gegeven.

Het antwoord is vooral JA. Ja, wij willen met ons gezin samen wonen met mijn moeder. Ja, mijn moeder wil met ons gezin in een meergeneratiewoning wonen. Ja, mijn ouderlijkhuis is geschikt als meergeneratiewoning. Ja, er zijn voordelen. En ook ja, er zijn nadelen.

De voordelen wegen op alle fronten op tegen de nadelen en dus konden er stappen worden ondernomen.

Er werden meerdere gesprekken gevoerd met de gemeente, naaste buren werden geïnformeerd, er werden tekeningen gemaakt. De architect is op dit moment bezig met de officiële tekeningen. Een tekening van de (nieuwe) benedenverdieping wat mijn moeder haar woonlaag wordt. Een tekening van de (nieuwe) bovenverdieping waar op de carport, schuur en aanbouw een nieuwe ruimte zal worden gecreëerd. Het wordt dusdanig vorm gegeven dat wij met ons gezin, maar ook mijn moeder evenveel privacy houden als wij in onze huidige leefsituatie ervaren. Dezelfde privacy, maar ook het wederzijds nut om bij elkaar te wonen.

Wanneer de tekeningen klaar zijn wordt de vergunning bij de gemeente officieel aangevraagd. Wanneer de vergunning er is zal ons huis in de verkoop gaan (mocht je nu al belangstelling hebben of belangstellenden kennen dan ben je uiteraad van harte welkom). Pas wanneer ons huis verkocht is kunnen er stappen in de bouw genomen worden. Geduld is in dit plan een belangrijk woord… tot die tijd bestaat onze meergeneratiewoning nog uit twee woningen een straat bij elkaar vandaan en kunnen we nog niet helemaal genieten van het nut om bij elkaar te wonen. Echter… geduld is een schone zaak!

Je houdt misschien ook van...

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *