Het is een erg belangrijke dag in onderwijsland. Vandaag zal hoogstwaarschijnlijk premier Rutte gaan uitleggen aan de oppositie dat de bezuinigingen in het onderwijs echt nodig zijn.

Minister Van Bijsterveldt van Onderwijs wil namelijk 300 miljoen euro gaan bezuinigen op "passend onderwijs". Het "passend onderwijs" gaat vanaf 1 augustus 2012 in en houdt in dat kinderen met een handicap of lichte psychische of gedragsproblemen zoveel mogelijk naar een gewone school gaan. Hiervoor komen er samenwerkingsverbanden van gewone scholen en het speciaal onderwijs.

Als ik het bovengenoemde lees kom ik echter nog niet meteen in opstand. Ik ben niet structureel tegen de samenwerkingsverbanden. Eigenlijk werken wij in onze regio al een beetje op deze manier. Hetgeen dat "ons leerkrachten" tegenstaat is het feit dat de rugzakregeling daarbij wordt afgeschaft. Op dit moment krijgen wij namelijk voor dit soort leerlingen een rugzak. De rugzak is natuurlijk geen echte tas, maar staat voor een bepaald budget. Een bedrag dat wij aan deze leerling kunnen besteden dmv extra voorzieningen, materialen en bovenal extra hulp. Op deze manier kunnen veel kinderen in het reguliere onderwijs blijven omdat wij leerkrachten daarbij geholpen worden. Wij kunnen al deze kinderen nooit de aandacht en begeleiding geven die ze nu met rugzak krijgen en zullen daardoor tegen veel meer problemen opbotsen.

De oppositie ziet gelukkig ons probleem en probeert nog met man en macht de wervelwind te stoppen. Want wat begon als een frisse wind door onderwijsland is doorgeslagen tot een orkaan in zijn heftigste vorm. Uren werd er gisteren in de kamer gedebateerd. Er zijn echter 3 partijen die de plannen steunen, VVD, CDA en PVV (gelukkig heb ik er op geen van allen gestemd) staan achter Minister van Bijsterveldt.

Dit belooft niet veel goeds voor vandaag….

Maar ook niet voor "ons" in de toekomst…

Wij zullen namelijk alle kinderen aan moeten nemen en opzoek moeten gaan naar een passende plek binnen onze school. Hierbij moeten leraren opgeleid worden om zorgleerlingen beter te kunnen helpen. Het is dus de bedoeling dat wij extra opgeleid worden terwijl het aantal extra zorgleerlingen in je groep al groeit en de hulp daarvoor er (bijna) volledig af zal gaan……. Dat gaat ten kostte van heel veel kwaliteit in het onderwijs, ten kostte van het welzijn van de leraren, maar ook zeker ten kostte van heel veel individuele leerlingen…

En zij zijn wel de toekomst!

Je houdt misschien ook van...

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *