De ArenA zit vol!

En ik zit thuis!

Waarom?

Vandaag is de ArenA gevuld met zo’n 50 000 mensen uit het onderwijs. Allemaal mensen die tegen de bezuinigingen in het passend onderwijs zijn.

Waarom? De kwaliteit van het onderwijs voor alle kinderen gaat door deze bezuiniging achteruit.

De vakbonden en belangenpartijen vinden dat er op de verkeerde onderdelen bezuinigd wordt, zoals op de ambulante begeleiders. De vakbonden vrezen dat de bezuinigingen ertoe leiden dat de klassen groter worden en de kwaliteit in de klas daardoor omlaag gaat. Kinderen met “problemen” zíjn er nu eenmaal en wij leerkrachten worstelen daar nog al eens mee. Als leerlingen die eigenlijk naar het speciaal onderwijs moeten, toch in het regulier onderwijs terechtkomen, betekent dat een extra belasting voor ons als leerkrachten. Wij kunnen ons dan minder goed op de rest van de klas richten, waardoor alle leerlingen benadeeld worden.

Op dit moment verlaten een klein aantal kinderen per schooljaar onze school omdat wij niet in hun behoeften kunnen voorzien. Wij zijn voor hun niet de juiste plek om zich (op een plezierige wijze) te ontwikkelen. Zij zullen hun schooltijd op het speciaal basisonderwijs onderwijs voortzetten.

Er is ook een groep kinderen waar uit onderzoek blijkt dat zij door een stoornis zich zonder extra begeleiding niet optimaal kunnen ontwikkelen in het regulier basisonderwijs. Deze kinderen kunnen op dit moment toch bij ons op school blijven wanneer zij een rugzak toegekend krijgen. Deze rugzak is eigenlijk een geld bedrag die wij als school kunnen inzetten voor extra begeleiding van de leerling en de leerkracht, maar ook voor de nodige hulpmiddelen.

De bezuinigingen zullen ertoe lijden dat er nog maar heel weinig kinderen zullen doorstromen naar het speciaal basisondewijs. Dit betekent oa dat de groepen groter zullen worden. De leerlingen met speciale onderwijsbehoeften blijven bij ons op school. Er is echter dan geen geld om deze leerlingen de begeleiding te bieden die zij nodig hebben. Er is ook geen geld om ons (de leerkrachten) te ondersteunen en begeleiden. De werkdruk zal voor ons daardoor enorm toenemen. De druk die er op de leerlingen met speciale onderwijsbehoeften wordt gelegd neemt ook enorm toe. De druk op alle andere leerlingen neemt daardoor ook weer toe. Al met al zullen de bezuinigingen voor een enorme druk zorgen. En wij zijn in alle opzichten tegen deze DRUK!

En toch ben ik niet in Amsterdam, maar gewoon thuis.

Als school hebben wij het standpunt ingenomen niet actief te gaan staken. Wij zijn van mening dat we hierdoor de verkeerde mensen treffen, namelijk de kinderen en hun ouders. Onze bovenschools directeur en onze eigen directie hebben hun en onze zorgen over de onderwijsbezuinigingen met regelmaat geventileerd. Vandaar dat ik vandaag geen actieve houding aanneem tijdens deze staking, maar de staking zeker steun!

Ik hoop dat “we”de bezuinigingen ergens kunnen tegen houden of verminderen. Dat hoop ik voor mij zelf, maar vooral voor DE kinderen. Je weet wel… DE TOEKOMST!

Je houdt misschien ook van...

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *